Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Heli Birgitta LKV
helibirgitta.fi
heli@helibirgitta.fi
Puh. 040 516 3088

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Rekisteriä koskeviin kysymyksiin vastaa rekisteriasioista vastaava henkilö Heli Hämeenniemi osoitteessa heli@helibirgitta.fi

Rekisterin nimi
Heli Birgitta LKV, kiinteistönvälitys asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, kehittäminen ja analysointi sekä asiakasviestintä, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Tämän lisäksi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan ja Heli Birgitta LKV oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely asiakassuhteen luomiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Rekisterin tietosisältö
Tallennamme rekisteriin tiedot, jotka asiakas on itse toimittanut lomakkeilla helibirgitta.fi verkkosivuston kautta
Asiakkaan yhteystiedot: etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite
Asiakkaan lisätiedot: henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot, sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot, asiakaspalautetiedot. Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot.
Laskutukseen liittyvät tiedot, kuten: tilaustiedot, maksukäyttäytymistiedot, tilinumero, sähköpostiosoite, verkkolaskutusosoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista
Mahdollisesti yksi asiakkaaseen muu liitettävä muu tunnistetieto
Markkinointikampanjoihin (kuten arvonnat, kilpailut) osallistumiseen ja uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot
Sivuston analytiikan ja muiden evästeiden keräämät tiedot, joiden avulla sivustoa voidaan kehittää käyttäjäystävällisemmäksi
Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Heli Birgitta LKV asiakastietojärjestelmästä. Tietolähteenä voi olla myös asiakkaan oma ilmoitus, asiakkaan ostos- ja asiointitiedot, henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavat yritykset ja viranomaiset, kuten Väestörekisterikeskuksen päivityspalvelu sekä Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteri. 

Tallennamme rekisteriin tiedot toimeksiannon suorittamiseen liittyen kuten toimeksiantosopimukset, niihin liittyvät tiedot, yksittäisiä kiinteistö- ja osakekauppoja koskevat tiedot. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Emme luovuta, myy tai vuokraa tietojasi kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Tietoja voidaan luovuttaa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle mm. tietojen teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttamiseksi alihankkijoidemme toimesta.

Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

Evästeet
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti päätelaitteille kävijän vieraillessa verkkosivustoilla. Keräämme kolmannen osapuolen palveluntarjoajien kuten Googlen ja Facebookin kanssa tietoa sivustomme käytöstä. Sivustomme käyttää Facebook-pikseliä, Google Analytics, Google Ads ja Google Search Console -ohjelmistoja. Ohjelmistojen avulla kerätään anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä tarkoituksenaan parantaa palvelun laatua. Ohjelmistot tallentavat tietoja, kuten millä sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, minkä verkkopalvelun kautta saavuit sivustolle ja mitä linkkejä klikkasit. Hyödynnämme anonymisoitua tietoa analytiikkaan ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamiseen.

Voit kytkeä evästetoiminnon pois päältä vieraillessasi sivustolla selaimesi asetuksista, tai hyväksyä evästeet sivun alareunan ilmoituksen kautta ensimmäisellä käynnilläsi. Ilman välttämättömiä evästeitä sivusto ei toimi häiriöittä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.

Tarkastus-, Korjaus- ja Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Päivitetty 15.6.2022